Zadanie 8. Ułóż i rozwiąż odpowiednie równania.
a)Średnia arytmetyczna liczby x i liczby o 7 większej od x wynosi 20.
b)Średnia arytmetyczna trzech licz: liczby y,liczby 3 razy większej od y i liczby o 10 więszke od y wynosi 16.
c)Do liczby 15 dodano liczbę y,a od liczby 51 odjęto y i otrzymano równe liczby.

2

Odpowiedzi

  • Użytkownik Zadane
2010-03-23T08:03:16+01:00
A.)
(x+x+7)/2 = 20
(2x+7)/2=20 /*2
2x+7=40
2x=33/:2
x=16,5
b.)
y+3y+y+10)/3 =16
(5y+10)/3=16 / *3
5y+10=48
5y=38/:5
y=7,6
c.)
15+y=51-y
y+y=51-15
2y=36/:2
y=18
3 3 3
2010-03-23T08:05:04+01:00
A)Średnia arytmetyczna liczby x i liczby o 7 większej od x wynosi 20.

(x+x+7)/2=20
2x+7=40
2x=33
x=16,5

b)Średnia arytmetyczna trzech licz: liczby y,liczby 3 razy większej od y i liczby o 10 więszke od y wynosi 16.

(y+3y+y+10)/3=16
5y+10=48
5y=38
y=7,6
c)Do liczby 15 dodano liczbę y,a od liczby 51 odjęto y i otrzymano równe liczby.

15+y=51-y
2y=36
y=18


3 4 3