Odpowiedzi

  • Użytkownik Zadane
2010-03-23T08:12:01+01:00
Wydatki budżetowe Kwota
1. Utrzymanie i funkcjonowanie organów władzy publicznej, kontroli i ochrony prawa 10 mln zł
2. Zadania wykonywane przez administracje rządową 6 mln zł
3. Funkcjonowanie sadów i trybunałów 15 mln zł
4. Subwencje ogólne dla jednostek samorządu terytorialnego 21 mln zł
5. Dotacje dla jednostek samorządu terytorialnego 19 mln zł
6. Środki wpłacane do budżetu Unii Europejskiej 9 mln
7. Subwencje dla partii politycznych 2mln zł
8. Dotacje na zadania określone odrębnymi ustawami 10 mln zł
9. Obsługa długu publicznego 8 mln zł

Suma wydatków budżetowych
100 mln zł
4 1 4
Najlepsza Odpowiedź!
  • smq
  • Początkujący
2010-03-23T08:12:20+01:00
-dodatkowy wzrost podaży rządowych papierów dłużnych na pokrycie dodatkowego zadłużenia
-pogorszenie się bilansu handlowego
-brak zainteresowania udzielaniem kredytów przez bank
-wzrost podatków
-ograniczenie dostępnego w przyszłości potencjału produkcyjnego
4 5 4