1. Are music festivals popular in your country? Why/ why not?
2. What kind of music is played at these festivals?
3. Is traditional folk music popular in your country? Who listens to it ?
Who plays it ?
4. what instruments do folk musicians play in your contry? Do young people learn these instruments?
5. Does traditional folk music influence the pop music in your country?
- minimum 8 zdań.

1

Odpowiedzi

2009-10-28T17:31:26+01:00
1. Czy festiwale muzyki popularnej w swoim kraju? Dlaczego / dlaczego nie?
2. Jakiego rodzaju muzyka grana jest w tych świąt?
3. Czy muzyka ludowa popularna w swoim kraju? Kto go słucha?
Kto to gra?
4. Jakie instrumenty są muzyków ludowych grać w contry? Czy młodzi ludzie uczą się tych instrumentów?
5. Czy muzyka ludowa wpływ muzyki pop we własnym kraju?