Odpowiedzi

2010-03-23T10:01:26+01:00

Ta odpowiedź została oznaczona jako zweryfikowana

×
Zweryfikowane odpowiedzi zostały sprawdzone przez ekspertów, dlatego mamy pewność, że są prawidłowe i bezbłędne. Od dawna na zadane.pl znajdziesz tysiące poprawnych odpowiedzi, które zostały sprawdzone przez moderatorów (najbardziej zaufanych członków naszej społeczności).
Przeprowadzono 5 pomiarów długości świecenia żarówek i otrzymano wyniki ( w tysiącach godzin) : 1,2 ; 0,8 ; 2 ; 3,5 ; 1,6 , Oblicz średnią i wariację tych wyników. Hmm jak tą warjacje obliczyć, proszę o pomoc:)

1,2 ; 0,8 ; 2 ; 3,5 ; 1,6

X śr.=(1,2 + 0,8+ 2 + 3,5+1,6 )/5
X śr.=9,1/5
X śr.=1,82

wariancja =[(1,2-1,82)²+(0,8-1,82)²+(2-1,82)²+(3,5-1,82)²+(1,6-1,82)²]/5

wariancja =[(-0,62)²+(-1,02)²+(0,18)²+(1,68)²+(-0,22)²]/5

wariancja =[0,3844+1,0404+0,0324+2,8224+0,0484]/5

wariancja =[4,328]/5

wariancja =0,8656

wariancja to kwadrat odchylenia standardowego