UP BEAT I -GIMNAZJUM KL.I-ćwiczenia
ćw.2str102
Utwórz przeczenia podanych zdań z pełną i skróconą formą czasownika
1.I'm Russian.
2.He's from France.
3.You're my sister.
4.It's a cool club.
5.I'm 17.
6.Anna's the Club Leander.
7 .Paolo's Italian.
8.You're from Argentina

LONG FORM SHORT FORM
1.I am not Russian. I'm not Russian.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

1

Odpowiedzi

2010-03-23T09:17:39+01:00
2.He is not from France. / He isn't from France
3.You are not my sister. / You aren't my sister.
4.It is not a cool club. / It isn't a cool club.
5.I am not 17. brak krótkiej formy
6.Anna is not the Club Leander. / Anna isn't the Club Leander.
7 .Paolo is not Italian. / Paolo isn't Italian.
8.You are not from Argentina / You aren't from Argentina

2 5 2