UP BEAT I -GIMNAZJUM KL.I-ćwiczenia
ćw.2str102
Utwórz przeczenia podanych zdań z pełną i skróconą formą czasownika
1.I'm Russian.
2.He's from France.
3.You're my sister.
4.It's a cool club.
5.I'm 17.
6.Anna's the Club Leander.
7 .Paolo's Italian.
8.You're from Argentina

LONG FORM SHORT FORM
1.I am not Russian. I'm not Russian.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

3

Odpowiedzi

2010-03-23T09:14:12+01:00
2. He is not from France. He isn't from France.
3. You are not my sister. You aren't my sister.
4. It is not cool club. It isn't cool club.
5. I am not 17. I'm not 17.
6. Anna is not the Club Leander. Anna isn't the Club Leander.
7. Paolo is not Italian. Paolo isn't Italian.
8. You are not from Argentina. You aren't from Argentina.
2010-03-23T09:15:31+01:00
2.He is not from France. He isn't from France.
3.You are not my sister.You aren't my sister.
4.It is not a cool club.It isn't a cool club.
5.I am not 17. I'm not 17.
6.Anna is not the Club Leander.Anna isn't the Club Leander.
7.Paolo is not Italian.Paolo isn't Italian.
8.You are not from Argentina.You aren't from Argentina.
2010-03-23T09:16:37+01:00
LONG FORM SHORT FORM
1.I am not Russian. I'm not Russian.
2.He is not from France. He's not from France.
3.You are not my sister. You're not my sister.
4.It is not a cool club. It's not a cool club.
5.I am not 17. I'm not 17.
6.Anaa is not the Club Leander. Anna's not the Club Leander.
7.Paolo is not Italian. Paolo's not Italian.
8.You are not from Argentina. You're not from Argentina.