Odpowiedzi

2010-03-23T09:25:44+01:00
Zad.2
a)x+4≠0
x≠-4
D=R\{-4}
mz
3x=0
x=0
b)
(x-3)(x+3)≠0
x-3≠0 i x+3≠0
x≠3 i x≠-3
D=R\{-3,3}
mz
6x-9=0
6x=9
x=3/2
c)D:
x+5≥0
x≥-5
mz
x+5=0
x=-5
Zad.1
f)D=<-6,6>
g)Y=<-2,3>
h)f rosnaca w przedzialach <-6,-3>;<-1,3>
f malejaca w przedzialach <-3,-1>; <3,4>
f stała <4,6>
i) dla x=2 , x=3,5
j)x∈<-6,-5>u{-1}
Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-23T09:26:57+01:00
1
f)D=<-6;6>
g)x=-4 ; x=-2; x=0
h) f rośnie w przedziałach <-6;-3> ; <-1;3>
f maleje w przedziale <-3;-1> ; <3;4>
f stała w przedziale <4;6>
i)f(x)=2 dla x=2 ; x=3,5
j)f(x)≤-1 dla x∈<-6;-5>u{-1}

2
b)
D=R\{-4}
f(x)=0 dla x=0

b)
D=R\{-3;3)
f(x)=0 wtw 6x-9=0
6x=9
x=1,5
c)f(x)=√x+5
D:
x+5≥0
x≥-5
D=<-5;+∞)
f(x)=0 dla x=-5
2010-03-23T09:35:38+01:00
ZAD.1
f) Df(dziedzina funkcji)=<-6;6>
ZWf(zbiór wartości funkcji f)=<-2;3>
g) funkcja f posiada 3 miejsca zerowe w postaci: x=-4, x=-2, x=0
h)funkcja f jest rosnąca w zbiorze <-6;-3>oraz w zbiorze <-1;3>
funkcja f jest malejąca w zbiorze <-3;-1> oraz w zbiorze <3;4>
funkcja f jest stała w zbiorze <4;6>
i) funkcja przyjmuje wartość równą 2 dla argumentu w postaci x=2
j) f(x)≤-1 dla x∈<-6;-5> oraz dla x=-1

Zad.2
b) Df: R-{-4}
x+4≠0
x≠-4
Miejsce zerowe: 1 w postaci x=-3
0=3x
x=-3

b)Df: R-{-3;3}
(x-3)(x+3)≠0
(x-3)≠0 i (x+3)≠0
x≠3 i x≠-3
Mof:
6x-9=0
x=⁹/₆
c) Df:<-5;+nieskończoności)
x+5≥0
x≥-5
Mof:
x+5=0
x=-5