1.Każdy z czterech części koncertu cztery pory roku trwał około 10min. Pani Basia słuchała tego koncertu jadąc samochodem z prędkością 60 km/h.
Ile kilometró przejechała w czasie trwania całego koncertu?

2.Kierowca drogę z A do B przejechał w ciągu 3 godzin natomiast drogę powrotną w czasie o 10 minut dłuższym.
Które zdanie jest prawdziwe;
a) prędkość na trasie z A do B była taka sama,jak na trasie z B do A.
b) prędkość na trasie z A do B była mniejsza niż na trasie z B do A.
c) prędkość na trasie z A do B była większa niż na trasie z B do A.
d) Nie można stwierdzić,czy kierowca z większą średnią prędkością jechał z A do B czy z B do A ponieważ jest za mało danych.


3.W starożytności używano słoni bojowych do walk i do transportu.Słoń potrafi przez wiele godzin iść spokojnie z jednakową prędkością do 8 km/h przez długi czas potrafi też iść szybkim marszem z prędkośćią ok 15km/h a w walce szarżować z prędkością ok. 35km/h jeśli słoń przez 5 minut pokonał trasę długości 600m poruszając się ze stałą prędkośćcią to;
a) szedł spokojnie
b) maszerował
c) szarżował
d) nie da się ustalić typu poruszania się słonia4.Wędrowiec wyruszył na pieszą wędrówkę o godz. 7.30. Rozpoczął dziarsko i przez dwie pierwsze godziny szedł z prędkością 6km/h.Przez następne 1,5 godziny szedł wolniej z prędkością 4,8km/h a przez kolejne 45 minut z prędkością 3,2km/h. Ostatni kwadrans szedł już bardzo wolno jego prędkość wynisła 1,2km/h. Wpisz przy wskazanych godzinach jaką odległość od początku wędrówki pokonał do tego czasu wędrowiec.
a) 8;00
b) 9;00
c)między 9;30 a 10;00
d) 10;30
e) między 11;00 a 11;30
f) 12;00

2

Odpowiedzi

2010-03-23T10:36:31+01:00
1. Przejechała 40km
2. b
3. b
4. a)3km
b)5km
c)7,4km
d)9,8km
e)11,4km
f)13km
6 3 6
2010-03-23T10:52:39+01:00
1.)
4 * 10 min = 40 min
60 km/h - 60 km - godzina
60 min - 40 min = 20 min
60 km - 20 min = 40 km

Odp.: W czasie trwania całego koncertu przejechała 40 km.

2.)
3 godz + 10 min = 180 min + 10 min = 190 min = 3 godz 10 min

Odp.: b) Prędkość na trasie z A do B była mniejsza niż na trasie z B do A.

3.)
600 m = 0,6 km
5 min * 0,6 km = 3 km/h
3 km * 5 min = 15 km/h
Odp.: b) maszerował

4.)
a)
7:30 - wyruszył
2 godz - 6 km/h
6 km/h / 2 = 3 km/h - tyle przeszedł w ciągu godziny
3 km/h / 2 = 1,5 km/h - tyle przezedł w ciągu pół godziny

a) 8:00 - 1,5 km/h

b)
7:30 + 2 godz = 9:30 - 6 km/h - tyle przeszedł w ciągu 2 godzin
6 km/h - 1,5 km/h = 4,5 km/h - tyle przeszedł w ciągu półtorej godziny

b) 9:00 - 4,5 km/h

c)
1:5 godz - 4,8 km/h
9:30 + 1,5 godz = 11:00
1,5 godz - 0,5 godz = 1 godz
11:00 - 1 godz = 10:00
4,8 km/h - 0,5 godz = 4,3 km/h

c) między 9:30 a 10:00 - 4,3 km/h

d)
1 godz - 0,5 godz = 0,5 godz

d) 10:30 - 0,5 godz

e)
1,5 godz - 4,8 km/h
1,5 godz - 1 = 0,5 godz
4,8km/h + 0,5godz = 5,3 km/h

e) między 11:00 a 11:30 - 5,3 km/h

f)
45 min - 3,2km/h
11:00 + 45 min = 11:45
12:00 - 11:45 = 15 min
45 min / 15 min = 3
3,2 km/h / 3 = 1,06 km/h

f) 12:00 - 1,06 km/h
72 3 72