Proszę o przetłumaczenie piosenki :

Children of Sanchez (Chuck Mangione)

Without dreams of hope and pride a man will die,
Though his flesh still moves his heart sleeps in the grave,
Without land a man never dreams cause he's not free,
All men need a place to live with dignity.
Take the crumbs from starving soldiers, they won't die,
Lord said not by bread alone does man survive,
Take the food from hungry children, they won't cry,
Food alone won't ease the hunger in their eyes.

Every child belongs to mankind's family,
Children are the fruit of all humanity,
Let them feel the love of all the human race,
Touch them with the warmth, the strength of that embrace.

Give me love and understanding, I will thrive,
As my children grow my dreams come alive,
Those who hear the cries of children, god will bless,
I will always hear the children of Sánchez.

W taki sposób aby zachować nie tylko jakąś wierność oryginałowi ale także aby pasowała pasowała do słów języka piskiego i była sensowna i nowatorska. Proszę o szybką odpowiedz

1

Odpowiedzi

2010-03-23T11:25:49+01:00

Bez snów o nadziei i dumie człowiek umiera,
Nawet jeśli jego ciało ciągle się rusza, jego serce spoczywa w grobie,
Nie mający ojczyzny człowiek nigdy nie śni, ponieważ nie jest wolny,
Każdy potrzebuje miejsca do godnego życia.

Zabierz suchary głodującym żołnierzom, oni nie umrą,
Powiedział Pan, nie samym chlebem żyje człowiek,
Zabierz jedzenie głodnym dzieciom, nie będą płakać,
Ono i tak nie zaspokoi głodu w ich oczach.

Każde dziecko należy do rodziny ludzi,
Dzieci są owocem ludzkości,
Pozwól im poczuć miłość całej ludzkiej rasy,
Dotknij ich z ciepłem i siłą tego uścisku.

Daj mi miłość i zrozumienie, a rozkwitnę,
Tak jak moje dzieci rosną, tak moje sny ożywają,
Temu, kto słyszy płacz dzieci Sancheza, Bóg pobłogosławi,
A ja zawszę będę słyszał płacz dzieci Sancheza.