Zad.1
Naszkicuj wykres funkcji wiedząc,że dziedziną funkcji jest zbiór liczb rzeczywistych,największa wartość funkcji jest równa 5 , najmniejsza wartość funkcji jest równa -2 i ,że funkcja jest stała w przedziałach (-∞ ;-3> oraz <3; ∞) i rosnąca w przedziale <-3;3>.

zad.2 w załączniku

1

Odpowiedzi

2010-03-23T11:38:12+01:00