W próbce znajduje się 1600 mg substancji promieniotwórczej o okresie połowicznego zaniku 4 lata.Oblicz :

a) ile mg tej substancji pozostanie po 20 latach?
b) ile mg tej substancji rozpadnie się w czasie najbliższych 16 lat?
c) ile mg tej substancji mogło istnieć w tej próbce przed 8 laty?

1

Odpowiedzi

2010-03-23T11:14:32+01:00
A0
1600mg po 4 latach=800mg po 8 latach=400g po 12 latach=200g po16 latach=100g po 20 latach 50mg
b)
1600mg-100mg=1500mg rozpadło się
c)
teraz 1600mg 4 lata temu =3200mg przed 8 latu=6400mg