1. Ze zbioru liczb (1,2,3,4,5,6,7,8) wybieramy losowo jedną liczbę. Liczba p jest prawdopodobieństwem wylosowania liczby podzielnej przez 3. Wtedy:
a) p < 0,3
b) p = 0,3
c) p = ⅓
d) p > ⅓
2. Wskaż funkcję kwadratową, której zbiorem wartości jest przedział <-2, ω)
ω - nieskończoność
a) y = -2x² +2
b) y= - (x+1)² - 2
c) y = 2(x-1)² +2
c) y = (x+1)² - 2
Proszę nie tylko o wskazanie poprawnej odpowiedzi, ale o pełne rozwiązanie (wytłumaczenie).

1

Odpowiedzi

2010-03-23T11:39:31+01:00
Moc omega = 8
a- liczba podzielna przez 3
a={3, 6}
moc a = 2
P(A)= 2/8=1/4=0,25
odp. A
współrzędne wierzchołka (p,q)
zbiór wartośći <q, niesk) dla a>0
postać kanoniczna f(x)=a(x-p)2+q
a) a=-2 p=0 q=2 czyli zbiór wartości (-niesk, 2>
b) a = -1 p = -1 q = -2 zb. wart to (-niesk, -2>
c) a = 2 p = 1 q = 2 zb wart to <2, + niesk)
d)a = 1 p = -1 q = -2 zb. wart to <-2, niesk)
odp D
1 4 1