Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-23T12:30:29+01:00
W słowniku antonimów znajdują się wyrazy które się wzajemnie wykluczają np. biedny- bogaty, ciepły- zimny.
W słowniku synonimów znajdują się wyrazy bliskoznaczne.
W słowniku wyrazów obcych znajdziemy wyrazy obce używane we współczesnej polszczyźnie oraz sentencje obcojęzyczne.
Słownik motywów literackich- wykaz dzieł literackich, jaki motyw występuje w nich i jego definicję oraz najważniejsze cytaty.
1 1 1
2010-03-23T12:33:39+01:00
W słowniku antonimów znajdują się wyrazy o znaczeniach przeciwstawnych.
W słowniku synonimów posiada wyrazy bliskoznaczne.(np. prawda- rzeczywistość)
1 1 1