Odpowiedzi

2010-03-23T14:23:32+01:00
Szkodniki roślin uprawnych są to roślinożerne organizmy zwierzęce, których działalność (odżywianie) powoduje uszkodzenia roślin i produktów roślinnych.
Szkodniki powszechnie występują na roślinach uprawnych oraz w magazynach, powodując szkody ilościowe i jakościowe płodów roślinnych. Są one również odpowiedzialne za straty pośrednie, ponieważ przenoszą choroby wirusowe, bakteryjne grzybowe. Powodowane przez nie średnie straty w plonach wynoszą ok. 10-20%.
Szkodliwość organizmów zwierzęcych zależy od wielu czynników, a w szczególności od ich liczebności i masowego pojawiania się na uprawianych roślinach oraz od sposobu żerowania i wywoływanych przez nie zmian w morfologii roślin (uszkodzeń), które prowadzą do ich zamierania.
Szkodniki mogą żerować praktycznie na wszystkich roślinach uprawnych, natomiast z uwagi na sposób żerowania dzielą się na:
monofagiczne – żywiące się tylko jednym gatunkiem roślin,
polifagiczne – żywiące się wieloma gatunkami roślin z różnych rodzin botanicznych,
oligofaniczne – występujące na roślinach należących do tej samej rodziny.
Szkodniki żerują i uszkadzają następujące części roślin: podziemne (korzenie, cebule, bulwy, kłącza), nadziemne pędy roślin zielonych, krzewów i pnie drzew, liście, owoce oraz nasiona w magazynach.
Typy uszkodzeń uzależnione są od rodzaju aparatu gębowego zwierząt.
Typowe uszkodzenia roślin uprawnych w zależności od aparatu gębowego szkodnika:
Część podziemna - Szkodniki z aparatem gębowym gryzącym (larwa chrabąszcza, rolnica, komarnica) niszczą korzenie i szyjki korzeniowe poprzez objadanie części podziemnych, chodniki lub jamki wewnątrz korzeni. Szkodniki z aparatem gębowym ssąco - kłującym (mątwiki) powodują zasychanie roślin, powstawanie brody korzeniowej, guzowate zgrubienia na korzeniach.
Pędy i pnie - Szkodniki z aparatem gębowym gryzącym (ploniarka zbożowa, omacnica prosowianka, chowacze) ogryzają części podporowe roślin, pozbawiają ich skórki, kory, miękiszu, drążą kanały w pędach i łamią rośliny. Szkodniki z aparatem gębowym ssąco - kłującym (mszyce, przędziorki) powodują zniekształcenia lub skręcanie się liści, przebarwienia i zasychanie roślin.
Liście - Szkodniki z aparatem gębowym gryzącym (gnatarz rzepakowiec, stonka ziemniaczana, skrzypionki, oprzędziki) wygryzają liście, gołożery, wyjadają miękisz między skórkami liścia. Szkodniki z aparatem gębowym ssąco - kłującym (mszyce, przędziorki) powodują deformacje chlorozy liści.
Narządy generatywne - Szkodniki z aparatem gębowym gryzącym (słodyszek rzepakowy) wygryzają pąki kwiatowe z zewnątrz lub od środka; wyjadają wnętrza owoców i nasion ( pachówka strąkóweczka, strąkowiec grochowy).
2 5 2