Odpowiedzi

2010-03-24T01:17:02+01:00
Równomierne, gdy osobniki populacji występują w stałych odległościach od siebie, charakterystyczne dla gatunków o dużej konkurencji międzyosobniczej, np. drapieżcy, ptaki śpiewające (zachowany terytorializm), czy pingwiny w kolonii lęgowej. Rozmieszczenie skupiskowe występuje u zwierząt stadnych (antylopy, kolonie nietoperzy), i u roślin żyjących w kępach (dąb, buk, kępy traw). Rozmieszczenie losowe charakteryzuje rośliny, których nasiona rozsiewane są przez wiatr lub przenoszone przez zwierzęta, np. klon, jesion, wiewiórki
i jeszcze sobie podobieraj :)