Odpowiedzi

2010-03-23T13:56:16+01:00
Projekt techniczny - Projekt, projektowanie, twórcza działalność związana z powstawaniem produktu, powodująca jego zróżnicowanie wynikające z cech, parametrów użytkowych, zgodności ze standardami, trwałości, niezawodności, łatwości naprawy i stylu. Projekt zawiera rysunki, obliczenia, opisy, kosztorysy itp. dotyczące wykonania danego urządzenia, przedmiotu lub obiektu budowlanego.


System informatyczny - rozwiązanie sprzętowo-programowo-organizacyjne, w którym głównymi składowymi są: system komputerowy (sprzęt komputerowy + oprogramowanie użytkowe + oprogramowanie systemowe), organizacja systemu, zasoby informacyjne (bazy danych) i użytkownicy. Jego funkcjonowanie wspomaga procesy zarządzania w przedsiębiorstwie lub instytucji.
2010-03-23T14:01:34+01:00
System informatyczny – jest to zbiór powiązanych ze sobą elementów, którego funkcją jest przetwarzanie danych przy użyciu techniki komputerowej. Na systemy informatyczne składają się obecnie takie elementy jak:
sprzęt – obecnie głównie komputery, oraz
urządzenia służące do przechowywania danych
urządzenia służące do komunikacji między sprzętowymi elementami systemu
urządzenia służące do komunikacji między ludźmi a komputerami
urządzenia służące do odbierania danych ze świata zewnętrznego – nie od ludzi (na przykład czujniki elektroniczne, kamery, skanery)
urządzenia służące do wywierania wpływu przez systemy informatyczne na świat zewnętrzny – elementy wykonawcze (na przykład silniki sterowane komputerowo, roboty przemysłowe, podłączony do komputera ekspres do kawy, sterowniki urządzeń mechanicznych)
urządzenia służące do przetwarzania danych nie będące komputerami
oprogramowanie
zasoby osobowe – ludzie
elementy organizacyjne – czyli procedury (procedury organizacyjne – termin z zarządzania) korzystania z systemu informatycznego, instrukcje robocze itp.
elementy informacyjne; bazy wiedzy – ontologie dziedziny/dziedzin, w których używany jest system informatyczny

System informacyjny można określić jako posiadającą wiele poziomów strukturę pozwalającą użytkownikowi na przetwarzanie, za pomocą procedur i modeli, informacji wejściowych w wyjściowe.

o projekcie technicznym nic nie znalazłam mam tylko tyle