1.Do trzydziestoprocentowego syropu dolano 20kg wody i otrzymano syrop dwudziestoprocentowy.Jaka jest całkowita masa otrzymanego syropu?
2.Z 30 kg solanki dwuprocentowej odparowano wodę i otrzymano solankę trzyprocentową.Ile wody odparowano?
3.Z solanki pięcioprocentowej odparowano 10 kg wody i otrzymano solankę sześcioprocentową.Ile solanki było na początku?
4.Ile kilogramów roztworu osiemdziesięcioprocentowego należy zmieszać z 4 kilogramami roztworu sześćdziesięcioprocentowego aby otrzymać roztwór siedemdziesięcioprocentowy?

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-23T13:44:25+01:00
Zadanie 1
Cp1=30%
dodano= 20 kg wody
Cp2=20%

x/y = 0,3
x/ y + 20 = 0,2

więc
x= 0,3y

0,3y/ y+20= 0,2
0,3y= 0,2y + 4
3y= 2y + 40
y= 40 kg

y=40 to masa.r-r na początku

więc
m.subst.roz./ 40= 0,3
m.subst.roz.= 12 kg
ale ta masa subst roz nie jest potrzebna;). Obliczylam tylko tak.

Czyli całość ostatecznego syropu= 40kg rozwór + dolana woda 20kg= 60 kg

zadanie 2
30 kg - solanka 2%;
(30 - x) kg - solanki 3%

2% × 30 = 3% × (30 - x)
2 × 30 / 100 = 3 × (30 - x) / 100
2× 30 = 3 × (30 - x)
60 = 90 - 3 × x
3 × x = 90 - 60
x = 30 / 3
x = 10 kg

Odp. Odparowano 10 kg wody .

zadanie 3
x - ilość solanki o 5% stężeniu
x - 10 - ilość solanki o 6% stężeniu;
5% × x - ilość soli na początku;
6% × (x - 10) - ilość soli w końcu
sól pozostaje bez zmian
5% × x = 6% × (x - 10)
5% × x = 6% × x - 0,6
0,6 = 6% × x - 5% × x
0,6 = x × (6% - 5%)
0,6 = x × 1%
0,6 = x × 1 / 100
x = 0,6 × 100
x = 60 kg
....na początku było 60 kg solanki