Dwa pociągi wyjechały jednocześnie z tej samej stacji w przeciwnych kierunkach. W jakiej odległości będą od siebie po 80min jazdy jeśli jeden pociąg jechał ze średnią prędkością 60km/h, a drugi 1,5km/min. (muszą być wszystkie obliczenia)

2

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-23T13:51:55+01:00
Prędkość drugiego pociągu w km/h : 1,5 km/min = 1,5 · 60 km/h = 90 km/h
Czas jazdy kaŜdego pociągu: 80 min = jeden i jedna trzecia h.=cztery trzecie h.
Droga I pociągu: 60 ·cztery trzecie km.=80 km/h.
Droga II pociągu: 90 ·cztery trzecie km.=120km/h.

Odległość pomiędzy pociągami po 80 min jazdy: 120 km + 80 km = 200 km
5 4 5
2010-03-23T13:54:02+01:00
V₁= 60 km/h= 1 km/min
V₂= 1,5 km/min
t= 80 min
s₁=?
s₂=?
s₁=V₁*t
s₁= 1km/min*80min= 80km
s₂= V₂* t
s₂= 1,5 km/min* 80 min= 120km
s całkowita = 80+120=200 km
będą w odl. 200 km
2 3 2