Oceń system polityczny trzech państw zaborczych u progu XX w. z punktu widzenia polskiego:
a) nacjonalisty
b) socjalisty
c) konserwaty.

Opracuj fikcyjny pamiętnik Polaka z dowolnego zabaru:
a) urodzonego na początku XIX w.
b) urodzonego w II połowie XIX w.

1

Odpowiedzi

2010-03-23T13:52:27+01:00
A,b,c systemy dobre
młody
stary