Literą P oznacz prawdziwe zdanie, a literą F zdanie fałszywe:
a) stratowulkany to najbardziej typowe wulkany Islandii
b) rozmieszczenie zjawisk wulkanicznych i trzęsień ziemi nawiązuje do granic płyt litosfery
c) wulkany powstają nad plamami gorąca pochodzącego z głębi ziemi
d) rowy oceaniczne są miejscem podwodnego wulkanizmu
e) zatopione łańcuchy gór fałdowych są najczęściej grzbietami śódoceanicznymi

1

Odpowiedzi

2010-03-23T13:58:33+01:00
A) F
b) P
c) P
d) P
e) F

Pozdrawiam, cieszę się, że pomogłem.