Odpowiedzi

2010-03-23T13:58:50+01:00
Istotne właściwości Kościoła Chrystusowego: jedność, świętość, katolickość i apostolskość (Nicejsko-konstantynopolitańskie wyznanie wiary). Kiedy Jan Wiklif (ok. 1330-1384) i Jan Hus (ok. 1372-1415) położyli nacisk na „duchową” stronę Kościoła, w roku 1431 dominikanin, kardynał Jan de Torquemada (wuj późniejszego wielkiego inkwizytora) napisał traktat o Kościele oparty na jego czterech widzialnych cechach. W okresie reformacji tacy katoliccy apologeci, jak kardynał Stanisław Hozjusz (1504-1579) i św. Robert Bellarmin (1542-1621) podkreślali z naciskiem te cechy, żeby odpowiedzieć takim autorom, jak Marcin Luter (1483-1546), który utrzymywał, że charakterystyczną cechą prawdziwego Jezusowego Kościoła jest nauczanie nieskażonej Ewangelii. W ostatnich latach profetyczne ujawnianie niesprawiedliwości i działalność skierowana przeciw niej zaczęła odgrywać większą rolę jako widzialny znak świętości Kościoła w świecie (zob. Jan Paweł II Sollicitudo rei socialis z roku 1987). Zob. apostolskość, eklezjologia, husyci, katolickość, Kościół 2, reformacja, świętość, świętość kościoła.
2010-03-23T13:59:32+01:00
Święty - głosi naukę Jezusa Chrystusa
powszechny - dla każdego
apostolski - naucza tego co apostołowie
i jeszcze katolicki - wiadomo
jeden - ma wszędzię tę samą naukę i sakramenty
(z "Wierzę w Boga Ojca")
2010-03-23T14:01:28+01:00
- powszechny
- jeden
- apostolski
- święty