Zad 1
Na mapie o skali 1 ; 250000 odległość od dwóch miast wynosi x centymetrów. Zpisz w postaci wyrażenia algebraicznego, ile kilometrów wynosi rzeczywista odległośc między tymi miastami.

Zad 2
Niech n będzie pewną liczbą parzystą. Zapisz pięć kolejnych liczb nieparzystych następujących po n oraz pięć kolejnych liczb nieparzystych poprzedzających n.

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-23T14:16:14+01:00
Zad 1
skala 1:250000, czyli 1 cm na mapie - 250000 cm w rzeczywistości
x odległość między miastami
250000x
Zad 2
n+1, n+3, n+5, n+7, n+9
n-1, n-3, n-5, n-7, n-9