Rozwiąż trójkąt prostokątny ABC,w którym kąt C jest wierzchołkiem kąta prostego oraz !kat BAC!=60stopni,a długość:
a)przyprostokątnej AC jest równa 9cm.
b)przeciwprostokątnej AB jest równa 3,6cm
<prosze o rysunek w załączniku i obliczenia jak to zrobić i ma wyjść w podpunkcie a !AB!=18cm,!BC!=9pierwiatków z 3cm,!kat ABC!=30stopni w podkunkcie b !BC!=1,8pierwiastka z 3cm,!AC!=1,8,!kąt ABC!=30 stopni

1

Odpowiedzi

2010-03-23T20:30:22+01:00