Rozwiąż układy równań sposobem podstawiania :
a)
2x-y=10
x+5y= - 17

b)
3m+n=9
2m-5n= - 11

c)
4a-2= b
3a+7b= 1,5

d)
5x=4-2y
4x+y=3

e)
6x-3y=9
x+5y= - 9,5

znam tylko odpowiedzi do tych równań:
a) x= 3, y= -4
b) m=2 , n=3
c) a=0,5 , b=0
d) x=⅔ , y=⅓
e) x=½ , y= -2

TO BARDZO WAŻNE POMÓŻCIE DAJE NAJ ;)
POTRZEBNE NA DZISIAJ!
PLIS

2

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-23T14:28:50+01:00
A)
2x-y=10
x+5y= - 17

2x-y=10
x= -17-5y

2(-17-5y)-y=10
x=-17-5y

-34-10y-y=10
x=-17-5y

-11y=10+34
x=-17-5y

-11y=44 /:(-11)
x=-17-5y

y=-4
x=-17+20

y=-4
x=3
b)
3m+n=9
2m-5n= - 11

n=9-3m
2m-5(9-3m)= -11

n=9-3m
2m-45+15m=-11

n=9-3m
17m=34 /:17

n=9-3m
m=2

n=9-6
m=2

n=3
m=2
c)
4a-2= b
3a+7b= 1,5

4a-2=b
3a+7(4a-2)=1,5

4a-2=b
3a+28a-14=1,5

4a-2=b
31a=15,5/ :31

4a-2=b
a=0,5

4*0,5-2=b
a=0,5

b=0
a=0,5
d)
5x=4-2y
4x+y=3

5x+2y=4
y=3-4x

5x+2(3-4x)=4
y=3-4x

5x+6-8x=4
y=3-4x

-3x=-2/:(-3)
y=3-4x

x=2/3
y=3-4*2/3

x=2/3
y=1/3
e)
6x-3y=9
x+5y= - 9,5

6x-3y=9
x=-9,5-5y

6(-9,5-5y)-3y=9
x= -9,5-5y

-57-30y-3y=9
x=-9,5-5y

-33y=66 /(-33)
x=-9,5-5y

y=-2
x=-9,5-5*(-2)

y=-2
x=0,5

2 3 2
2010-03-23T14:29:46+01:00

a)
2x-y=10
x+5y= -17
-y=10-2x /*(-1)
x+5y= -17
y=2x-10
x+5y=-17
y=2x-10
x+5(2x-10) = -17
y=2x-10
x+10x-50 = -17
y=2x-10
11x= -17+50
y=2x-10
x=3
y=2*3 - 10
x=3
y=4
4 1 4