Korzystając z wiadomości zamieszczonych w podręczniku oraz mapy gospodarczej Włoch wykonaj polecenia.
a) Podaj nazwę krainy geograficznej w której koncentruje się rolnictwo tego kraju
b) Wypisz nazwy roślin, których uprawa przeważa na obszarze wymienionym w punkcie a)
c) Wymień nazwy najważniejszych surowców mineralnych eksploatowanych na obszarze Włoch
d) Opisz główną cechę przestrzennego zróżnicowania poziomu rozwoju gospodarczego Włoch.

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-23T15:54:45+01:00
A.Nizina Padańska
b.zboża; pszenica, ryż, kukurydza
c.kraj prawie całkowicie pozbawiony surowców mineralnych;minimalne wydobycie gazu ziemnego i ropy naftowej
d. -------
3 3 3