Suma trzech liczb jest równa 9 i ½ . Druga z tych liczb jest o ½ mniejsza od pierwszej, a trzecia jest 10 razy większa od pierwszej. Jakie to liczby, jeśli jedną z nich jest ⅓ ..

:)

P.S. Podajcie liczbę i która ona jest pierwsza, druga czy trzecia..
:))

1

Odpowiedzi

2010-03-23T15:27:26+01:00
1. liczba = x
2. liczba = x - ½
3. liczba = x × 10
Trzeba wykonać równanie:
x + (x - ½) + x × 10=9½
x + x - ½ + 10x = 9½
12x = 9½ + ½
12x = 10
x = 10÷12
x =⅚
Odp.
1. liczba = ⅚
2. liczba = ⅚ - ½ =⅓
3.⅚ × 10 = ⁵⁰/₆ = 8²/₆= 8⅓

Liczę na naj;)