Odpowiedzi

2010-03-23T14:49:00+01:00
Polska jest krajem starzejącym się.
Konsekwencję:
-niski przyrost naturalny co może doprowadzić do kryzysu na rynku pracy
-zmiany demograficzne
-coraz większa przewaga osób nie zdolnych do pracy