Odpowiedzi

2010-03-23T14:32:22+01:00
Po śmierci Mieszka I władze przejmuje jego syn Bolesław Chrobry. Prowadził on politykę zagraniczną w celu ugruntowania pozycji Polski w ówczesnej Europie i doprowadzenia do swojej koronacji.

W 1000 roku do Gniezna na pielgrzymkę do relikwii św. Wojciecha przybył OttonIII. Podczas której symbolicznie założył na głowę Chrobrego swoja koronę a ten w zamian podarował mu relikwie świętego.

W 1003 roku rozpoczęła się wojna Bolesława z niemieckim cesarzem HenrykiemII. Wojna ta zakończyła się w 1018 roku pokojem w Budziszynie. Ustalono na nim, że Polska zatrzymuje Milsko i Łużyce.

Chrobry prowadził liczne wojny z Niemcami, Rusią i Czachami dzięki czemu poszerzył granice Polski o Morawy, Słowację, Milsko, Łużyce i Grody Czerwieńskie.

Bolesław Chrobry na króla Polski koronował sie w 1025 roku na kilka miesięcy przed śmiercią. Była to pierwsza koronacja w dziejach państwa Polskiego.
14 3 14