Zadanie 1
Pani Ewa kupiła sobie bluzkę sukienkę i żakiet . Razem zapłaciła 532 zł . Sukienka kosztowała o 67 zł więcej niż bluzka a żakiet 3 razy więcej niż bluzka . Ile kosztowała bluzka ile sukienka a ile żakiet ?

Zadanie 2
Edek jest o 3 lata starszy od Ali a Ewa jest o 3 lata starsza od Edka . Ile lat ma Ala jeśli Edek i Ewa mają razem 29 lat

3

Odpowiedzi

2010-03-23T14:33:54+01:00
Zad.1.
532zł-cena za wszystko
x-cena bluzki
x+67zł-cena sukienki
3x-cena żakietu

x+x+67zł+3x=532zł
5x=465zł
x=93zł

x+67zł=160zł
3x=279zł
Odp.sukienka kosztowała 160zł, żakiet 279zł, a BLUZKA 93zł

zad.2.
x - wiek Edka
3+x - wiek Ewy
x-3 - wiek Ali

x + 3 + x = 29
2x = 26 / :2
x = 13

Wiek Edka = x = 13
Wiek Ewy = 3+x = 3+13 = 16

WIEK ALI = x - 3 = 13-3 = 10

Alicja ma 10 lat.

licze na naj ;)
2010-03-23T14:33:58+01:00
X - koszt bluzki x+67- cena sukienki 3x - cena Zakietu 532-razem x+x+67+3x=532 x+x+3x=532-67 5x=465 / : 5 x=93 - cena bluzki 93+67=160 - cena sukienki 93 razy 3 = 279 - cena zakietu Spr: 93+160+279=532 Odp: Bluzka kosztawala 93 zl , sukienka 160 zl a zakiet 279 zl


Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-23T14:44:02+01:00
Zadanie 1

Analiza:
Bluzka-x
Sukienka-x+67 zł
Żakiet-3x
Razem- 532 zł

Równanie:
532=x+x+67+3x
532=5x+67
5x=465 |:5
x=93

Wyniki:
Bluzka-93 zł
Sukienka-93+67=160 zł
Żakiet-3*93=279 zł

Sprawdzenie:
532=279+160+93
532=532

Odpowiedź:
Bluzka kosztowała 93 zł, Sukienka 160 zł, a Żakiet 279 zł.

Zadanie 2

Analiza:
Edek-x+3
Ala-x
Ewa-x+3+3=x+6
Ewa i Edek-29

Równanie:
x+29=x+3+x+x+6
x+29=3x+9
20=2x|:2
x=10

Wyniki:
Edek-13
Ala-10
Ewa-16

Odpowiedź:
Edek ma 13 lat, Ala ma 10 lat, a Ewka ma 16.