Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-23T14:41:29+01:00
Halina Janikowska Chojnice, 14.04.2000 r.(to w prawym rohu)
ul.Lichowska 17/24
89-600 Chojnice

Dyrekcja
Gimnazjum
im. Filomatów i Filaretów
w Chojnicach

Uprzejmię proszę o przyjęcie mnie do pierwszej klasy Waszego gimnazjum. Zależy mi na kontynuowaniu nauki w klasie z poszerzonym programem języka angielskiego.
Prośbę swą motywuję tym, że od trzeciej klasy szkoły podstawowej pobieram systematycznie lekcje języka angielskiego.Moja średnia wyników nauczania kształtowała się dotychczas w granicach 4.8-5.0. Najbardziej zawsze interesowały mnie przedmioty humanistyczne. W Szkole Podstawowej nr 3, którą obecnie kończę, należałam do Koła Miłośników Języka Polskiego i prowadziłam kronikę Samorządu Szkolnego.
Sądzę, że jestem w stanie należycie wywiązać się z obowiązków szkolnych w klasie z poszerzonym programem języka angielskiego.
Halina Janikowska


z książki wzięte dlatego..
1 5 1
2010-03-23T14:45:54+01:00
Kasia Kowalska Warszawa , 24.03.2010 r.
ul.Wrzosowa 30
56-890 Warszawa

Do
Dyrekcji
Gimnazjum nr 5
w Warszawie

Zwracam się do Państwa z uprzejmą prośbą o przyjęcie mnie w roku szkolnym 2010/2011 do klasy pierwszej z dodatkowymi lekcjami języka angielskiego .
Swoją prośbę motywuję tym , że w bieżącym roku kończę podstawówkę i chciałabym kontynuować naukę zgodnie z moimi zainteresowaniami oraz chęcią dalszej nauki języka angielskiego.
Bardzo proszę o pozytywne rozpatrzenie mojego podania.

Kasia Kowalska

Załączniki :
1. Świadectwo szkolne;
2.Karta zdrowia ;
3.Zdięcie .