Powietrze wdychane :
azot - 78 %
tlen - 21 %
dwutlenek węgla - 0,03 %

powietrze wydychane :
azot - 78 %
tlen - 16 %
dwutlenek węgla - 4,5 %


a ) oblicz, ile razy zawartość dwutlenku węgla w powietrzu wydychanym jest większa od jego zawartości w powietrzu wdychanym.
b ) napisz, o ile zmniejsza się zawartość tleny w powietrzu wydychanym od jego zawartości w powietrzu wdychanym.
c ) Wyjaśnij, dlaczego zawartość azotu w powietrzu wdychanym i wydychanym nie zmienia się.

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-23T15:14:00+01:00
Odp w załączniku ;)
31 4 31