Poprawić gramatykę, zmienić coś jak trzeba + przetłumaczyć :)

Um mich moglichst schnell und erfolgreich den Wortschatz zu merken uberspiele ich Texte auf Tonband und ich immer wieder anhóren. Oft unterhalte ich mit meiner deutcher Freund. Manchmal zeichne ich eine Grafik zu Wortern und ich beherrsche visuell.

Um den moglichst schnellen Lernerfolg in der deutschen Sprache zu erreichen, nahme ich Priwatstunden. Manchmal mache ich Konversationen in der deutschen Sprache. Am Wochenende widme ich viel Zeit dem Selbststudium.

1

Odpowiedzi

2010-03-23T14:49:53+01:00
Dla mnie, skutecznie i szybko, jak to tylko możliwe do zapamiętania słownictwa daje teksty na taśmie i Słucham ponownie i ponownie. Często rozmawiam z moim przyjacielem niemieckim. Czasami rysuję graficzne słowa i mogę dominować wizualnie.

Aby najszybciej nauczyć się języka niemieckiego, z wyjątkiem prywatności. Czasem robię rozmowy w języku niemieckim. W weekendy poświęcam dużo czasu na samokształcenie.

powinno być Deutscher a nie Deutcher
powinno być Privatstunden a nie Priwatstunden