Odpowiedzi

2013-07-01T13:50:56+02:00

Kraje Europy wschodniej po II Wojnie Światowej znalazły się pod dominacją radziecką. Stalin odrzucał jakiekolwiek możliwości pomocy zachodniej dla panstw znajdujących się pod swoją egidą. Chciał udowodnić światu iż komunizm jest samowystarczalny, iż ZSRR potrafi dać każdemu "bratniemu" państwu wszystkiego czego mu potrzeba. Ponadto odrzucano pomoc zachodu gdyż często opierała się ona na zasadach kapitalistycznych, zaś kraje Europy środkowo - wschodniej były komunistyczne, czyli kapitalizm był ich największych wrogiem. 

1 3 1