Witam ma zadanie w którym musicie przeczytać tekst i odpowiedzieć na pytania......:)
Oto ten tekst...:)
(1) Był to najwytrawniejszy klasyk swojego wieku.Cała Europa żyła wtedy starożytnością ,i w środowiskach ówczesnej cywilizacji nie zadziwiłby swoją łaciną, ani greczyzną.Stawał się jednak osobliwością przez użytek,jaki czynił z tej wiedzy dostępnej wszystkim.Zdaje mi się,że byłoby beznadziejnie poszukiwanie w 16w.|...|drugiego takiego umysłu,który stałby tak blisko niesfałszowanego ducha antyku,który zwłaszcza okazał by taką inteligencie wybory wśród najdoskonalszych form ducha.
(2) My najczęściej sprzeczalibyśmy się z nim o to, że tak obficie wybierał,że dał możność naszym uczonym wykreślenia tych zdumiewających tablic,które każdy jego wiersz rozparcelowały na słowa, zwroty, meafory z poetów starożytnych. Ale on nie zrozumiał, o co nam idzie, i inaczej byłby zgorszony naszym przesądem o absolutnej orginalności.Wierzył Horacemu,który znał się na sztuce poetyckiej że:
Powiesz pięknie,jeżeli zestawieniem rzadkim
Nadasz blask wyrazowi.
(3) Słowa starożytnych poetów były dlań jak atomy,które istniały przedtem w innych związkach,i prawdziwą nowością był nie wyraz,lecz odcień,nie materiał,lecz siła,która jej nowy kształt dawała.To objaśnienie zaspakaja wprawdzie nasz szacunek dla poety,ale nie pozwala odgadnąć,w jaki sposób można obcym słową powierzać głos własnego serca.I przez ów splot antycznych wieków z życiem naszego reansu świata Kochanowskiego staje się dla nas szczególnie tajemniczy.
(Fragment artykułu:Rocznica Kochanowskiego)

To Był tekst a teraz proszę odpowiedzcie na pytania dotyczące tekstu.

1.W jakim stosunku pozostaje pierwsze zdanie pierwszego akapitu do dalszej jej części???

a)Jest pytaniem retorycznym.
b)Jest tezą, którą autor dalej udowadnia.
c)Jest polemiczne w stosunku do dalszego ciągu akapitu.
d)Jest przykładem do rozwinięcia.

2.Na czym polega,zdaniem autora,wielkości Kochanowskiego (pierwszy akapit)??????

3.Dlaczego Kochanowski nie mógł zaimponować swoją znajomością łaciny i greckiego (pierwszy akapit)?????

4.Jaką rolę odgrywają w akapicie drugim formy trybu przypuszczajacego?????

5.Jaką funkcję pełni w drugim akapicie cytat z Haracego???

a)Wskazuje na horacjanizm Kochanowskiego.
b)Wyjaśnia typową dla klasecyzmu strategię twórczego nawiązywania do cudzych słów.
c)Zwraca uwagę na brak orginalności poety.
d)Wskazuje na rolę Horacego w twórczośći poetów humanistów.

6. Wyjaśnij powównanie z trzeciego akapitu:,,słowa starożytnych poetów były dlań jak atomy''

7.Na czym polega, zdaniem autora,tajemnica Kochanowskiego??
Odpowiedz na podstawie trzeciego akapitu.


Z góry dziki za odpowiedzi daje 89 punktów mam nadzieje że wystarczy proszę to zrobić dobrze i starannie nie spamować. Za pierwszą i DOBRĄ odpwiedź daje najlepszą......

Pozdrawiam....:)


2

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-23T17:49:17+01:00
Zad. 1
Odpowiedź b)

Zad. 2
Wielkość Kochanowskiego polega na tym, że swoją twórczością był najbliższy z pośród wszystkich ówczesnych pisarzy nie sfałszowanego ducha antyku. Był najwspanialszym poetą tamtych czasów.

Zad. 3
Poeta nie mógł zaimponować swoją znajomością łaciny i greki, ponieważ był to w tamtych czasach język bardzo popularny. Wszyscy artyści go używali co nie było żadnym zaskoczeniem dla odbiorców, dlatego Kochanowski pisał przeważnie w języku polskim.

Zad. 4
Formy trybu przypuszczającego są tutaj umieszczone, ponieważ autor może tylko domyślać się zachowania Kochanowskiego.

Zad. 5
Odpowiedź: a)

Zad.6
Ten fragment oznacza wszystkie zapożyczenia z literatury antycznej, którym Kochanowski nadawał nowy wymiar. Wkładał w nie swoje serce, cząstkę samego siebie.

Zad. 7
Według autora tajemnica Kochanowskiego polega na tym, że nie wiemy w jaki sposób poeta wlał obcym językiem cząstkę samego siebie w swoje utwory tak, że do dziś budzą one do dziś szacunek i podziw wśród czytelników w Polsce a także na całym świecie.

Wydaje mi się,że dobrze rozwiązałam Twoje zadania :D Pzdr.
38 4 38
2010-03-23T17:57:31+01:00
Ad.1
B
ad. 2
jak sam autor wspominał wiedza na temant antyku i całej starożytności była bardzo powszechna. ale Kochanowski był jedyny w swoim rodzaju. potrafił wykorzystać swoją wiedzę w wyjątkowy sposób. potrafił tak wykorzystywać formy oraz zachować ducha antyku w jak najbardziej niezmienionej formie.
ad.3
w tamtym casie każdy znał łacinę i grekę.
ad.4
gdyby przyszło kochanowskiemu tworzyć w naszych czasach, zapewne byśmy go krytykowali że zaporzyczał motywy od innych autorów że tak "zżynał od innych" a nie pokazał nic oryginalnego, a on by nic nie rozumiał. autor zdaje się przewidywać zachowanie poety
ad.5
A
ad.6
jak każdy wie nasz świat jest zbudowany z atomów, co oznacza że są podstawą naszego istnienia. to samo znaczyły dla kochanowskiego słowa poetów antycznych. były podstawą dla niego do tworzenia swoich dzieł, znakiem przewodnim który pokazywał mu dobrą drogę.
ad. 7
jak sam autor powiedział "(...)w jaki sposób można obcym słową powierzać głos własnego serca", chodi tu zdolność obnarzenia się przed obcymi ludzmi z własnych myśli, czuć, z całej prywatności którą tak bronimy przed innymi.
17 4 17