Trzy litry soku rozlano do prostopadłościennych pojemników o wymiarach 5 cm x 5cm x 10 cm,wypełniając je do 4/5 wysokości.
a)jaka była pojemność jednego pojemnika?
b)Ile napoju nalano do każdego z tych pojemników?
c)ile było pojemników?

2

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-23T15:14:57+01:00
A)jaka była pojemność jednego pojemnika?
5cm * 5cm * 10cm = 250cm3
Pojemność jednego pojemnika wynosi 250cm3

b)Ile napoju nalano do każdego z tych pojemników?
10 * 4/5 = 8
5cm * 5cm * 8cm = 200cm3
Do każdego pojemnika wlano 200cm3

c)ile było pojemników?
3L = 3dm3 = 3000cm3
3000 : 200 = 15
Było 15 pojemników
1 5 1
2010-03-23T15:20:51+01:00
A)
5cm*5cm*10cm= 250cm³
1l= 1dm³
1dm³= 10cm*10cm*10cm
1dm³=1000cm³
250cm³=0,25dm³=0,25l
Pojemność jednego pojemnika to 0,25l
b)
4/5*250cm³= 200cm³=0,20l
Do każdego z pojemników nalano 0,20l
c)
3:0,20=15 bo 30:2=15
Było 15 pojemników:)