Wykonaj wskazane przekształcenia.
a) 2t + 4 = t - 3 | -4
.............. = ..............
b) 1 - 3t = 3 - 4t | +4t
............. = ...............
c) x = 1/5x - 3 | - 1/5x
.............. = ..............
d) 1/4y = 3 + y | -y
..............= ...............
e) x + 1/4 = 2x + 1/2 | *4 (x + 1/4 - całe wyrażenie jest dzielone na 4, 2x + 1/2 - całe wyraż. jest dziel. na 2)
............... = .................
f) 3(x - 8) = 6x - 9 | :3
............... = ................
g) x - 1/3y = 1/6 - 2x | *6
............. = ................
h) 1 - x = 2x - 3/5 | *5 (2x - 3/5 - całe wyraż. jest dzielone przez 5)
.............. = .................
Proszę!!! Pomocy!!! Potrzebuję to na TERAZ!!!!!!!!!!!!

1

Odpowiedzi

2010-03-23T15:25:19+01:00
A) 2t + 4 = t - 3 | -4
2t= t-7
b) 1 - 3t = 3 - 4t | +4t
1+t = 3
c) x = 1/5x - 3 | - 1/5x
4/5x = -3
d) 1/4y = 3 + y | -y
-3/4y= 3
f) 3(x - 8) = 6x - 9 | :3
x-8 = 2x-3
g) x - 1/3y = 1/6 - 2x | *6
6x-2y =1-12x


105 3 105