1. Do jakiej grupy związków organicznych należy palmitynian potasu C₁₅H₃₁COOK?
a) mydeł
b) kwasów karboksylowych
c) soli organicznych
d) odpowiedzi A i C są prawidłowe

2. Pewna substancja ma wzór sumaryczny C₃H₈O₃. Tym związkiem może być:
a) gliceryna
b) propanol
c) kwas propionowy
d) octan metylu

3. Estry są produktami reakcji:
a) utleniania alkoholi
b) hydrolizy soli
c) kwasów karboksylowych z alkoholami
d) spalania kwasów karboksylowych

1

Odpowiedzi

2010-03-23T15:20:15+01:00