Warto bo można zarobić aż 50 pkt.!!! pomóżcie to ważne!!!
1.Przeprowadzono doświadczenie , polegające na przepuszczeniu przez bezbarwny i przezroczysty roztwór wodorotlenku wapnia Ca(OH)2 powietrza wydychanego przez człowieka. Po pewnym czasie zaobserwowano zmętnienie roztworu. Powstałe zetniecie świadczy o pojawieniu się w roztworze nierozpuszczalnego węglu wapnia powstającego w przebiegu następującej reakcji:
Ca(0H)2 +CO2 -> CaCO3 + H2O.
Zapisz problem badawczy do doświadczenia oraz wniosek.
2.uczniowie wykonali następujące doświadczenie.Do jednej zlewki z wodą wapienną wdmuchiwali kilkakrotnie powietrze z płuc za pomocą rurki do napojów.Drugą zlewkę pozostawili w kontakcie z powietrzem atmosferycznym . Następnie obserwowali zmiany zachodzące w jednej ze zlewek.
a)Opisz wynik obserwacji:........................
b)podaj temat doświadczenia wykonywanego przez uczniów:.....

3

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-23T15:29:19+01:00
1.Problem badawczy jaki występował to wykrycie obecności dwutlenku węgla w powietrzu wydychanym przez człowieka.
Wniosek jaki należało stwierdzić to powietrze wydychane przez człowieka zawiera w sobie dwutlenek węgla, który zaś reaguje z wodą wapienną dając w efekcie nierozpuszczalny osad oczywiście w wodzie.
2.uczniowie wykonali następujące doświadczenie.Do jednej zlewki z wodą wapienną wdmuchiwali kilkakrotnie powietrze z płuc za pomocą rurki do napojów.Drugą zlewkę pozostawili w kontakcie z powietrzem atmosferycznym . Następnie obserwowali zmiany zachodzące w jednej ze zlewek.
a)Opisz wynik obserwacji: woda zmętniała
b)podaj temat doświadczenia wykonywanego przez uczniów: obserwacja co się dzieje z wodą wapienną pod wpływem dwutlenku węgla.

Jakoś mi się udało to skumać i to zrobiłam, polecam się na przyszłość (biologia i chemia), pozdrawiam.
4 4 4
2010-03-23T15:48:10+01:00
1.Problem badawczy: wykrywanie obecności dwutlenku węgla w powietrzu wydychanym przez człowieka.
Wniosek: W powietrzu wydychanym przez człowieka znajduje się dwutlenek węgla, który reaguje z wodą wapienną dając nierozpuszczalny w wodzie osad CaCO3
2.Temat: porównanie zawartości dwutlenku węgla w powietrzu wydychanym z płuc a powietrzem atmosferycznym
Wynik obserwacji: W zlewce do której wdmuchiwano powietrze z płuc woda wapienna mętnieje
A w zlewce kontrolnej nie.
2 5 2
2010-03-23T15:48:49+01:00
1.
Problem badawczy:
Co się stanie gdy: przepuścimy przez bezbarwny i przezroczysty roztwór wodorotlenku wapnia Ca(OH)2 powietrze wydychane przez człowieka.
Dlaczego woda mętnieje.

Doświadczenie:
Przepuść przez bezbarwny i przezroczysty roztwór wodorotlenku wapnia Ca(OH)2 powietrze wydychane przez człowieka.

Wniosek:
Powstałe zetniecie świadczy o pojawieniu się w roztworze nierozpuszczalnego węglu wapnia powstającego w przebiegu następującej reakcji:
Ca(0H)2 +CO2 -> CaCO3 + H2O.
Woda mętnieje po zatknięciu się z powietrzem wydychanym z naszych płuc czyli CO₂

2.
a)woda zmętniała
b)obserwacja co się dzieje z wodą wapienną pod wpływem dwutlenku węgla.

Mam nadzieję, że pomogłam :)
2 5 2