1. Ile gramów kwasu octowego znajduje się w 1kg 6-procentowego roztworu?
2. Napisz równanie reakcji dysocjacji jonowej octanu magnezu
3. Napisz równianie reakcji metalu z kwasem karboksylowym, wiedząc, że jednym z produktów reakcji jest octan żelaza(II).
4. Napisz równinie reakcji otrzymywania mrówczanu magnezu trzema sposobami.

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-23T15:38:23+01:00
1. Ile gramów kwasu octowego znajduje się w 1kg 6-procentowego roztworu?

1 kg = 1000g

0,1kg - 0,006kg
1kg - x
x = 0,06kg

0,06kg = 60g

Odp. Znajduje się 60g kwasu octowego.


2. Napisz równanie reakcji dysocjacji jonowej octanu magnezu

(CH3COO)2Mg <=H2O=> Mg2+ + 2CH3COO-


3. Napisz równianie reakcji metalu z kwasem karboksylowym, wiedząc, że jednym z produktów reakcji jest octan żelaza(II).


Fe + 2CH3COOH = (CH3COO)2Fe + H2


4. Napisz równinie reakcji otrzymywania mrówczanu magnezu trzema sposobami.


Mg + 2HCOOH = (HCOO)2Mg + H2
MgO + 2HCOOH = (HCOO)2Mg + H2O
Mg(OH)2 + 2HCOOH = (HCOO)2Mg + 2H2O
4 5 4