Zad 1. Rozwiąż w pamięci równania:
a) x + 8 = 20
x =
b) 2a = - 16
................
c) y - 16 = 50
...............
d) k : 3 = 33
...............
e) 70 - z = 69
...............
f) 24 : u = 6
..............
g) 15 + c = 15
.............
h) - 5v = - 50
............
2. Wypisz te liczby, dla których wartość lewej strony równania jest równa liczbie po prawej stronie:
a) 2x + 5 = 7 6, 1, -1
b) 2 - 4x = 6 -1, 0, 1
c) x - 7 = -9 1, 2, -2
d) 3(x - 2) = 9 -5, 5, 3
Zad 3. Wypisz równania, które spełnia liczba 0:
2x + 8 = 8
4z + 5z = 9
7y = 7 - 7y
3v = 4v
6u = 0
Zad 4 Nie używając cyfry 0, napisz trzy inne równania, których rozwiązaniem jest liczba 0.

Mam to na jutro !!!
Daję najjjj !!!!!!

1

Odpowiedzi

2010-03-24T07:25:59+01:00
Zad 1. Rozwiąż w pamięci równania:
a) x + 8 = 20
x = 12
b) 2a = - 16
a=-8
................
c) y - 16 = 50
y=66
...............
d) k : 3 = 33
k=11
...............
e) 70 - z = 69
z=1
...............
f) 24 : u = 6
u=1/4
..............
g) 15 + c = 15
c=0
h) - 5v = - 50
v=10

2. Wypisz te liczby, dla których wartość lewej strony równania jest równa liczbie po prawej stronie:
a) 2x + 5 = 7 6, 1, -1
1,
b) 2 - 4x = 6 -1, 0, 1
-1
c) x - 7 = -9 1, 2, -2
-2
d) 3(x - 2) = 9 -5, 5, 3
5

Zad 3. Wypisz równania, które spełnia liczba 0:
2x + 8 = 8

6u = 0

Zad 4 Nie używając cyfry 0, napisz trzy inne równania, których rozwiązaniem jest liczba 0.

5x+1=1
2y-5=-5
4(z+1)=4
222 4 222