1.wyjaśnij sens 5 przykazań kościelnych
2.co to jest sumienie i jakie są rodzaje sumienia
3.wyjaśnij różnicę między wolnością a samowolą
4.co niszczy naszą wolność
5. napisz treść nakazu misyjnego chtystusa i kogo on dotyczy
6.wyjaśnij termin kolegium
7.kto sprawuje urząd nauczycielski kościoła?
8.co to naucznie zwyczajne i nadzwyczajne wypisz je

9.czym jest sakramęt kapłaństwa
10.wyjaśnij sens życia zakonnego
11.wyjaśnij na czym polega droga realizacj powaołania do świetości
12 na czym polega nsz udział w funkci kapłańsiej królewskiej i prorockiej

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
  • Użytkownik Zadane
2010-03-23T15:25:34+01:00
Sumienie - wewnętrzne odczucie pozwalające rozróżniać dobro i zło, a także oceniać postępowanie własne i innych ludzi.Jest to zdolność pozwalająca człowiekowi ujmować swoje postepowanie pod kątem moralnym i odpowiednio je oceniać jako dobre lub złe, chwalebne lub naganne, cnotliwe lub grzeszne.
Rodzaje sumienia:
sumienie szerokie
sumienie przytępione
sumienie faryzejskie
sumienie skrupulanckie
sumienie prawdziwe
sumienie fałszywe
sumienie pewne
1 1 1