Odpowiedzi

2010-03-23T16:00:23+01:00
Po polsku :

Ja chronię środowisko poprzez to, że segreguję śmieci, nie depczę po trawnikach, chronię drzewa oddając zużyty papier na przetworzenie go i przestrzegam praw ochrony środowiska. Robię także wiele innych rzeczy, które pomagają środowisku. Chciałbym, aby wszyscy dbali o naszą naturę, aby środowisko życia ludzi i zwierząt było czyste. Lecz nie każdy tak robi. Wiele osób rzuca śmieci gdzie popadnie, niszczą zieleń, nie przestrzegają praw ochrony środowiska. Jest to przykre, że nasza "Matka" Ziemia musi tyle wycierpieć. Myślę, że ludzie kiedyś się zmienią i będą bardziej dbali o przyrodę tak jak ja.


Po niemiecku :

Ich schütze die Umwelt, da sie trennt Müll schützt, trampeln Sie nicht auf dem Rasen, der Baum gibt das verwendete Papier, sie zu verarbeiten und das Gesetz des Umweltschutzes zu gehorchen. Ich habe viele andere Dinge, die der Umwelt helfen. Ich möchte, dass jeder über unsere Natur kümmerte, dass die Lebensbedingungen von Menschen und Tieren war klar. Aber nicht jeder tut es. Viele Menschen werfen Müll nach dem Zufallsprinzip, die Zerstörung der grünen, nicht mit Umwelt-Gesetze einhalten. Es ist traurig, dass unsere "Mutter" Erde hat so viele leiden. Ich glaube, die Leute sind, jemals zu ändern und mehr Rücksicht auf die Natur als ich.


Myślę, ze się spodobało ;)
1 5 1