1.Pięciu pracowników podzieliło sie zapłatą tak, że czterech otrzymało odpowiednio ⅓, ¼, 1/6 , 1/5 całej zapłaty. Jaką część zapłaty dostał piąty pracownik?

2.Podróżnicy stwierdzili że jesli bęą spożywali każdego dnia pełne racje żywnościowe to zapasy wystarczą im na 10 dni.Oblicz na ile dni starczą im te zapasy, jęsli racje żywnościowe zostaną zmniejszone o 1/6. obliczenia.

3.Uzupełnij stosując notacje wykładniczą.
7,8 × 10⁸m = km
8,3 × 10⁻⁵kg= g
4,7 × 10⁶m₂= ha= a
7,23 × 10⁻³cm³= l

7.Trzy pracownice- anna, barbara, cecylia - podzieliły wynagrodzenie za prace w stosunku odpowiednio 9:7:4. jaki procent wynagrodzenia otzrymała każda pani?

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-23T15:44:16+01:00
Zad.1

1/3+1/4+1/6+1/5+x=1
Najmniejsza wspólna wielokrotność to 60 i taki będzie mianownik :)
20/60+15/60+10/60+12/60+x=1
57/60+x=1
x=3/60
x=1/20
Odp. Piąty pracownik dostał 1/20 zapłaty.

Zad.2

x*10 = (⅚)x * y
y = 10/(⅚) = 10*6/5 = 12

Odp: Zapasy wystarczą na 12 dni

Mam nadzieję, że pomogłam :)