Proszę o krotkie odpowiedzi do tych zagadnień .
1. Położenie geogr. Afryki
2. Wielkie krainy geograficzne Aryki
3.Strefy klimatów w Afryce . Wilgotne lasy równikowe , lasy parkowe , lasy galeriowe, sawanna , makia , busz .
4.Wymień duże rzeki i jeziora Afryki.
5.Jakie rasy zamieszkują Afrykę i świat ?
6.Które państwa miały posiadłości kolonialne w Arfyce ?
7.Położenie geograficzne Europy.
8.Wielkie krainy geograficzne Europy
9.Strefy klimatów w Europie .
10. Wymień duże rzeki i jeziora w Europie
11.Jak podzielono Europę po II wojnie światowej ?
12.Kiedy i dlaczego powstała Unia Europejska ?
13.Z jakich instytucji składa się Unia Europejska ?
14. Gdzie w Europie występują konflikty ?

1

Odpowiedzi

2010-03-23T15:57:10+01:00
1.Afryka jest jedynym kontynentem który leży niemal symetrycznie po obu stronach równika.dzięki temu prawie cała jej powierzchnia znajduje sie w zasięgu klimatu gorącego lub ciepłego.
2.Góry atlas na południ góry smocze i góry przylądkowe.
Najwyższy szczyt Kibo
największa pustynia świata Sahara
3.Wilgotny las równikowy-w gorącym klimacie Kotlina konga średnia roczna suma opadów przekracza 2000mm.Występuja tu wiecznie zielone lasy równikowe
sawanna-w klimacie podzwrotnikowym wystepujom dwie pory deszczowa i sucha.pod jego wpływem tworzą sie formacje trawiaste.
Makia-obszar o klimacie śródziemnomorskim z suchym latem i wilgotną zimą rośnie makia.Zkłada sie ona z wiecznie zielonych twardolistnych zrośli.
4.Nil najdłuższa rzeka afryki.
Kongo najzasobniejsza w wodę rzeka.
największe jeziora : Jewzioro Wiktorii,Tanganika,niasa .
5.rasy czarne,białe,mulaci
6.
7 3 7