Zad.1
Iloczyn cztery dziewiąte razy trzy ósme jest równy:
A.dwie siedemdziesiąte drugie B.trzy osiemnaste C.jedna szósta D.dwanaście siedemnasty
Zad.2Iloczyn 2 i jedna trzecia razy jeden i trzy czwarte jest równy:
A.2 trzy dwunaste B.3 i trzy dwunaste C.3 i cztery dwunaste D.4 jedna dwunasta.
Zad.3Iloraz trzy siódme dzielone na trzy czwarte jest równy:
A.jedna trzecia B jedna dwudziesta ósma C.jedna jedenasta D.cztery siódme
Zad.4Iloraz 4 i jedna czwarta dzielona na 2 i jedna druga jest równy:
A2 i jedna druga B.2 C.1 i trzy piąte D.1 i siedem dziesiątych
Proszę o obliczenia będe wdzięczny z góry dzięki;]

2

Odpowiedzi

2010-03-23T15:51:40+01:00
Zad.1
4 3 1
- * - = - C.
9 8 6

Zad.2
1 3 7 7 49 1
2 - * 1 - = - * - = - = 4 - D.
3 4 3 4 12 12

Zad.3
3 3 3 4 4
- : - = - * - = - D.
7 4 7 3 7

Zad.4
1 1 17 5 17 2 17 7
4 - : 2 - = - : - = - * - = - = 1 - D.
4 2 4 2 4 5 10 10
2010-03-23T15:57:00+01:00
Zad. 1
4/9*3/9=1/6 czyli odpowiedź C
zad. 2
mi wyszło 7/6
zad.3
3/7:3/4=3/7*4/3=4/7 czyli odpowiedź D
zad.4
wyszło mi 1/2