Aby obliczyć ile przekątnych posiada wielokąt, należy pomnożyć liczbę jego boków przez liczbę o 3 od niej mniejszą i otrzymany wynik podzielić przez dwa.
a) Zapisz w postaci wyrażenia algebraicznego ile przekątnych ma wielokąt o n bokach.
b)Oblicz ie przekątnych ma trzydziestokąt.

1

Odpowiedzi

  • saaa
  • Rozwiązujący
2010-03-23T15:42:58+01:00
A) (n-3) razy n dzielone na 2
b) (30 -3 ) razy 30 dzielone na 2 = 40