Proszę :D zróbcie mi te 4 zadania jak najszybciej . zgłaszam spam itp. .
z.1 Wyraz w litrach i mililitrach objętości prostopadłościanów o wymiarach :
a) 4dm x 2,5dm x 3dm
b) 50cm x 30cm x 80cm
c) 3,5dm x 85cm x 40cm
d) 1m x 1 dm x 1cm
z.2 wyraź :
a)w litrach : 9dm3 3000 ml 4500 ml 350 m 34 ml
b) w mililitrach 8l 9.51l 4dm3 7.2 dm3 81 dm3 527cm3
c) w decymetrach sześciennych 15 l , 3.71 l , 8000 cm3 , 6000ml
z.3
a) 1cm3 rtęci waży 13,5 g. Ile waży litr rtęci ?
b) 1 litr oleju słonecznikowego waży 92 dag. Ile waży 1 cm3 tego oleju ?
z.4
Śniardwy to największe pod względem powierzchni jezioro w Polsce . Objętość wody w tym jeziorze wynosi około 0,66km3 .Wyobraź sobie że wodę z tego jeziora przelewa się do stulitrowych beczek . Czy bilion takich beczek wystarczy ?

2

Odpowiedzi

2010-03-23T16:03:41+01:00
Korzystamy z:
Objętość prostopadłościanu: V=a*b*c
1l=1dm³
1l=1000ml
1ml=1cm³

Ad.1.
Wyraz w litrach i mililitrach objętości prostopadłościanów o wymiarach :
a) 4dm x 2,5dm x 3dm

V=4dm*2,5dm*3dm=30dm³

30dm³=30l=30 000ml

b) 50cm x 30cm x 80cm

50cm=5dm
30cm=3dm
80cm=8dm

V=5dm*3dm*8dm=120dm³

120dm³=120l=120 000ml

c) 3,5dm x 85cm x 40cm

85cm=8,5dm
40cm=4dm

V=3,5dm*8,5dm*4dm=35dm³

35dm³=35l=35 000ml

d) 1m x 1 dm x 1cm

1m=10dm
1cm=0,1dm

V=10dm*1dm*0,1dm=1dm³

1dm³=1l=1000ml

Ad.2 Wyraź :
a)w litrach :

9dm³=9l
3000 ml=3l
4500 ml =4,5l
350 ml=0,35l
34 ml=0,034l

b) w mililitrach:

8l=8 000ml
9,51l=9510ml
4dm³=4l=4 000ml
7.2 dm³=7,2l=7200ml
81 dm³=83l=83 000ml
527cm³=527ml

c) w decymetrach sześciennych:

15 l=15dm³
3.71 l=3,71dm³
8000 cm³=8000ml=8l=8dm³
6000ml=6l=6dm³

Ad.3.
a) 1cm³ rtęci waży 13,5 g. Ile waży litr rtęci ?

1l=1000cm³

1cm³-----------------> 13,5g
1000cm³------------->13,5g*1000g=13500g=13,5kg
Odp. Litr rtęci waży 13,5kg

b) 1 litr oleju słonecznikowego waży 92 dag. Ile waży 1 cm³ tego
oleju ?

1l=1000cm³ --------------> 92dag
1cm³ --------------------> 92dag:1000=0,092dag

Odp. 1cm³ oleju wazy 0,092dag (0,92g)

Ad.4.
Śniardwy to największe pod względem powierzchni jezioro w Polsce . Objętość wody w tym jeziorze wynosi około 0,66km3 .Wyobraź sobie że wodę z tego jeziora przelewa się do stulitrowych beczek . Czy bilion takich beczek wystarczy ?

1km³=1000m*1000m*1000m=10000dm*10000dm*10000dm=
=1000 000 000 000 dm³
1000 000 000 000 dm³:100dm³=10 000 000 000 (beczek 100litrowych)
w 1km³ mieści 10 000 000 000 beczek 100 ltrowych
czyli:
0,66km³=0,66* 10 000 000 000 beczek=6 600 000 000 beczek

Odp. Wystarczy bilion (1000 000 000 000) beczek.
1 5 1
2010-03-23T16:05:51+01:00
Zad1

a)4dmx 2.5dmx 3dm=30dm sześciennych = 30 l =30000ml
b)50cm x 30cm x 80cm=120000cm sześciennych=120000cm sześciennych =120000ml=120l
c) 3,5dm x 85cm x 40cm =35cm x 85cm x 40cm =119000cm sześciennych =119000ml=119l
d) 1m x 1 dm x 1cm=100cm x 10cm x 1cm=1000cm sześciennych =1000ml=1l

zad.2

a)w litrach :
9dm3 =9l
3000 ml =3l
4500 ml =4,5l
350 ml=0,35l
34 ml=0,034l

b) w mililitrach:
8l =8000ml
9.51l =9510ml
4dm3=4l=4000ml
3 7.2 dm3=37,2l=37200ml
81 dm3 =81l=81000ml
527cm3=527ml

c) w decymetrach sześciennych
15 l =15dm3
3.71 l =3,71dm3
8000 cm3 =8dm3
6000ml=6l=6dm3

zad.3

a)1cm3 - 13,5g
1l=1000ml , 1ml - 1cm3
1000 x13,5g= 13500g =13,5kg

b) 1l-92dag
1l-1000ml
1cm3- 1ml
92dag /1000= 0,092dag

zad.4

0,66km3=660 000 000 m3=660 000 000 000 dm3=
1dm3 = 1l
660 000 000 000 l / 100 = 660 000 000 0 l
660 000 000 0 dm3 = 660 000 000 0l

Odp Tak wystarczy bilion beczek
1 5 1