Odpowiedzi

2010-03-23T15:43:57+01:00
Uprawnienia Senatu:
* Senat rozpatruje ustawy uchwalone przez Sejm. Izba może przyjąć ustawę w całości, w całości ją odrzucić lub wprowadzić do jej tekstu poprawki. Poprawkę Senatu uważa się za przyjętą, jeżeli Sejm nie odrzuci jej bezwzględną większością głosów;

*posiada inicjatywę ustawodawczą, czyli prawo do przekazywania własnych projektów ustaw do Sejmu;


* wyraża zgodę na powołanie i odwołanie przez Sejm prezesa Najwyższej Izby Kontroli, Rzecznika Praw Obywatelskich, Rzecznika Praw Dziecka, prezesa Instytutu Pamięci Narodowej oraz Generalnego inspektora Ochrony Danych Osobowych;

*powołuje jednego członka Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, dwóch członków Kolegium Instytutu Pamięci Narodowej oraz trzech członków Rady Polityki Pieniężnej;

*deleguje dwóch senatorów do składu Krajowej Rady Sądownictwa;

* rozpatruje roczne sprawozdania Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji oraz wysłuchuje informacji Rzecznika Praw Obywatelskich;

* wraz z Sejmem tworzy Zgromadzenia Narodowe, do którego uprawnień należy m.in. odebranie przysięgi od Prezydenta;

* wyraża zgodę na zarządzenie przez Prezydenta referendum;

Pozdrowienia:)...
9 4 9
2010-03-23T15:51:33+01:00
UPRAWNIENIAMI SENATU SĄ:
*opiniowanie ustaw uchwalonych przez Sejm. Senat w ciągu 30 dni może przyjąć ustawę, wznieść do niej własne poprawki lub odrzucić całość.
*inicjatywa ustawodawcza- senat może występować z projektami ustaw.
*uczestnictwo w powoływaniu innych organów państwa.
tylko tyle więcej jest jak senat i sejm łączą się Zgromadzenie Narodowe...

mam nadzieję ze pomogłam ;D
^^
2 3 2