Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-24T12:44:16+01:00
Święcenie biskupie jest trzecim stopniem święceń kapłańskich, tzw. pełną formą kapłaństwa. Biskup może być ważnie wyświęcony tylko przez innych biskupów. Najważniejszym momentem jest nałożenie rąk biskupów na głowę nowego biskupa (symbolizuje to działanie Ducha Świętego) i specjalna modlitwa święceń.
Później nowy biskup otrzymuje znaki wyjaśniające, czym jest jego urząd - księgę Ewangelii, którą będzie głosił, pierścień (znak związku i wierności z Kościołem), pastorał (znak władzy biskupiej) oraz mitrę (znak obowiązku dążenia do świętości).


Święcenia kapłańskie, kapłaństwo - sakrament w Kościele katolickim.
Święcenia kapłańskie- udziela biskup w otoczeniu możliwie licznych księży, którzy kolejno, po biskupie, kładą ręce na głowy
przyjmujących święcenia. W ten sposób przyjmują ich niejako do swojego grona. Święcenia kapłańskie w Kościele katolickim przyjąć może jedynie mężczyzna. W Kościele rzymskokatolickim przyjęcie święceń prezbiteriatu wiąże się obowiązkiem zachowania celibatu.
1 5 1