44.Przedstaw w jak najprostszej postaci.

c) a²+5ab-b² / -0,25
d) 5(a+b)-(b-a) / 2
e) 8a-4(1-a) / 4
f) 2(a+b-1)-(a-b) / 3

45.Zapisz jak najprościej.

a) 3a+5a² / a
b) 5ab+2a² / a
c) 8ab+a(b+3a) / 3a
d) 7c²+2c / 0,5c
e) 8x(2x+1)-5(x²+2x)
f) 4x(5x+2y)-4x(5x+2xy) / xy

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-23T16:51:40+01:00
44.
c) -4(a²+5ab-b²) = -4a²-20ab+4b²
d) (5a+5b-b+a)/2 = (6a+4b)/2 = 3a+2b
e) (8a-4+4a)/4 = (12a-4)/4 = 3a-1
f) (2a+2b-2-a+b)/3 = (a+3b-2)/3 = a/3+b-2/3

45.
a) (3a+5a²):a = 3+5a
b) (5ab+2a²):a = 5b+2a
c) [8ab+a(b+3a)]:3a = (8ab+ab+3a²):3a = (9ab+3a²):3a = 3b+a
d) (7c²+2c):0,5c = 14c+4
e) 8x(2x+1)-5(x²+2x) = 16x²+8x-5x²-10x = 11x²-2x
f) [4x(5x+2y)-4x(5x+2xy)]:xy = (20x²+8xy-20x²-8x²y):xy = (8xy-8x²y):xy = 8-8x
1 5 1